Årskonferanse 2019 - Innvandrerkvinner og arbeidsliv

Program for konferansen

Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse 2019 handler om kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering. En økning av sysselsettingen av innvandrerkvinner er nemlig viktig både som et likestillings- og integreringsmål, og ikke minst som et verktøy for å bekjempe fattigdom.

Norske kvinner er blant de mest sysselsatte i verden, men langt ifra alle kvinner i Norge er en del av den statistikken. Kvinnelige innvandrere har nemlig en klart svakere tilknytning til arbeidsmarkedet sammenlignet med både kvinner ellers og med mannlige innvandrere.

Variasjonen mellom innvandrergrupper når det kommer til yrkesdeltakelse er i dag stor. Det er for eksempel nesten ingen forskjell på menns og kvinners yrkesdeltakelse blant bosniske eller eritreiske innvandrere, mens det er store kjønnsforskjeller blant innvandrere fra Pakistan, Afghanistan og Somalia.

Hva er årsaken til dette? Hvilke hindringer møter kvinnelige innvandrere på arbeidsmarkedet og på hjemmebane? Hvordan går det med etterkommerne? Disse og mange flere spørsmål diskuterer vi på årskonferansen.

Tid: 21. november 2019

Sted: Sentralen, Oslo

Klikk her for påmeldingsskjema

 

Introduksjon

08:30 - 09:00     Registrering og kaffe

09:00 - 09:10     Velkomsttale

ved Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

09:10 - 09:20     Åpning av konferansen

ved Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

09:20 - 09:40     Hindringer for deltakelse i fellesskapet

ved Ayesha Khan, Leder av Kvinner i Fokus 

ved Dana Æsæl Manoucheri, generalsekretær, Likestilling, integrering, mangfold

 

Del 1: Innvandrerkvinner. Hvem er de og hvordan går det med dem?

09:40 - 10:00     Kan ikke, vil ikke, får ikke? Tre perspektiver på lav yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner

ved Hanne Kavli, seniorforsker, Fafo

10:00 - 10:20     Integrering av flyktningkvinner i de nordiske arbeidsmarkedene

ved Kristian Rose Tronstad, forsker II,  OsloMet

10:20 - 10:40     Inkludering i arbeidsmarkedet (innvandrere og etterkommere)

ved Are Skeie Hermansen, forsker, UiO

10:40 - 11:00     Hvordan går det med etterkommerne?

ved Arnfinn H. Midtbøen, forsker, Institutt for samfunnsforskning

 

11:00 - 11:15     Kaffepause

 

Del 2 : Et arbeidsmarked for alle?

11:15 - 11:35     Hva kjennetegner norsk arbeidsliv?

ved Knut Røed, seniorforsker, Frischsentret

11:35 - 11:55     Virkemidler og muligheter for minoritetskvinner på det norske arbeidsmarkedet

ved Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef for Virkemiddelseksjonen, NAV

11:55 - 12:10     Kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner, Levanger-prosjektet

ved Tove Håpnes, forsker, SINTEF

 

12:10 - 12:40     Lunsj

 

Del 3: Barrierer og muligheter på arbeidsmarkedet

12:40 - 12:55     «Penger mot patriarkat» - hvordan lønnet arbeid frigjør innvandrerkvinner

ved Shazia Majid, forfatter og journalist

12:55 - 13:15     Sosial kontroll i innvandrede familier

ved Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo

13:15 - 13:25     Strukturell diskriminering

ved Rønnaug Mathiassen Retterås, avdelingsleder, LDO

13:25 - 13:40   En fot innenfor - er deltid et skritt i riktig retning?

ved Hanne Kavli, seniorforsker, Fafo

13:40 - 14:00     Hvordan går det med minoritetskvinner med høyere utdannelse i Norge?

ved forsker Ida Drange, forsker, OsloMet

14:00 - 14:15     Hva skal til for å lykkes som innvandrerkvinne i Norge?

ved Irene Kinunda Afriyie, samfunnsdebattant

 

14:15 - 14:30     Kaffepause

 

Del 4: Den norske likestillingsreisen

 

14:30 - 15:30     Panelsamtale

ved ordstyrer Kai Sibbern. Paneldeltakerne er Anne Grosvold, Shazia Majid, Mani Hussaini, Bård Vegar Solhjell og Ubah A. Aden 

 

Avslutning

15:30- 15:40     Avslutningstale

ved Trine Skei Grande, kultur- og likestillingsminister 

 

 

 

 

 

Dette er noen av deltakerne på ombudets Årskonferanse 2019

Anniken 340x340.jpg

Anikken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Foto: Jan Richard Kjelstrup

Kristian 340x340.jpg

Kristian Tronstad, forsker ved OsloMet

Foto: Sonja Balci

 

Trine firkantet 340.jpg

Trine Skei Grande, likestillings- og kulturminister

Foto: Jo Straube

Mani 340x340.jpg

Mani Hussaini, tidligere AUF-leder

Foto: Akershus AP

 

Portrett av Hanne Bjurstrøm

Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Foto: Kimm Saatvedt

Anne Grosvold_foto_Trine Hisdal.jpg

Anne Grosvold, tidligere NRK programleder

Foto: Trine Hisdal

Shazia 340x340.jpg

Shazia Majid, forfatter og VG-kommentator

Foto: Privat

Arnfinn 340x340.jpg

Arnfinn Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Foto: ISF

Irene 340x340.jpg

Irene Kinunda Afriyie, samfunnsdebattant og BT-kommentator

Foto: Øyvind Toft

Hanne K 340x340.jpg

Hanne Kavli, seniorforsker ved FAFO

Foto: Privat

 

Knut 340x340.jpg

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret

Foto: Kilian Munch

Ayesha 340x340.jpg

Ayesha Khan, leder av Kvinner i Fokus

Foto: Privat