Praksis er en presentasjon av Likestillings- og diskrimineringsombudets juridiske virksomhet.

Praksis kommer ikke lenger i trykt versjon. Informasjon om og analyse av LDOs saker finner du på statistikk og analyse-sidene våre. 

Siden oppstarten i 2006 har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottatt flere tusen henvendelser om diskriminering. Altfor mange føler seg usakelig forskjellsbehandlet pga av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, alder eller religion.

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave av rapportene, kan du ringe 23 15 73 00 eller sende en e-post til post@ldo.no