Her kan du laste ned Praksis 2008. Praksis er en presentasjon av Likestillings- og diskrimineringsombudets juridiske virksomhet.

Rapporten er delt i tre PDF'er:

  • Praksis 2008 del 1: Forord, Sammendrag, Dokumentasjon av egne saker.
  • Praksis 2008 del 2 Ombudets rolle og rettslige verktøy, Aktivitets- og rapporteringsplikten, Lønn for kjønn.
  • Praksis 2008 del 3: Graviditet og foreldrepermisjon, Språkkrav, Trakassering, Forbud mot gjengjeldelse, Ambulansesaken, Multippel diskriminering, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 

Rapporten kan bestilles hos LDO:

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo
Tlf 23 15 73 00, 

Epost: post@Ldo.no