Praksis er en presentasjon av Likestillings- og diskrimineringsombudets juridiske virksomhet.

Vi har foretatt et utvalg av de sakene ombudet har behandlet i løpet av 2009.

De utvalgte sakene belyser hvilke spørsmål og henvendelser ombudet mottar mange av, og hva som er aktuelle problemstillinger på diskrimineringsrettens område, eller de reiser mer prinsipielle spørsmål.

Velg format:

Rapporten kan også bestilles hos LDO:

Epost: post@Ldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo
Tlf 23 15 73 00