SaLDO er et samfunnsregnskap som viser at det fortsatt er et stykke fram til vi kan kalle Norge et likestilt land.

Saldo kommer ikke lenger i trykket versjon, stoffet publiseres i stedet på nettsiden.