CERD-rapport 2011

Rapporten supplerer Norges obligatoriske periodiske rapport til CERD, FNs rasediskrimineringskomité. Den inkluderer en kort innledning delt inn i tre deler der ombudet først kommenterer tema fra komiteens konkluderende observasjoner fra forrige statsrapport, og deretter gir innspill på forskjellige temaer som faller inn under konvensjonens enkelte bestemmelser.

 

Les også Orienteringsmøte om FN-rapporten.

 

For å lese dette dokumentet i pdf-format kreves Acrobat Reader.
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader her