Bildet illustrerer at utviklingshemmedes rettigheter må sikres.

Tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark.

Her kan du lese hele rapporten i PDF format.

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave av rapporten, kan du ringe 23 15 73 00 eller sende en e-post til post@ldo.no