Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)

Det forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) har fra 1. januar 2014 et diskrimineringsvern på alle samfunnsområder.

Til nå har diskrimineringsvernet på grunnlag av seksuell orientering bare vært på arbeidslivets område og i boliglovene, mens transpersoner ikke har hatt et diskrimineringsvern. Transseksuelle har hatt et diskrimineringsvern i likestillingsloven.

Hva sier loven

Hvis en person stilles dårligere enn en annen på grunn av sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk, kan personen være utsatt for diskriminering. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Loven gjelder på alle samfunnsområder bortsett fra i private forhold.

Forskjellsbehandling kan være lovlig

Men forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan i visse tilfeller være lovlig. Lovlig forskjellsbehandling må være saklig begrunnet og ikke ramme den som forskjellsbehandles uforholdsmessig hardt.

I tros- og livssynssamfunn er religion og livssyn å anse som en saklig grunn for forskjellsbehandling dersom det er viktig for gjennomføringen av virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål. Du kan lese mer om dette på våre sider om religion.

Ta kontakt med LDO

Hva kan du gjøre hvis du føler deg diskriminert?

Du kan få nærmere opplysninger ved å se siden Spørsmål og Svar.

Du kan ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få veiledning om hva du kan gjøre og om hva slags rettigheter du har.