I dag legger regjeringen frem sin handlingsplan for likestilling. Får vi slagkraftige tiltak mot voldtekt?

Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud.

De siste ukene har vi lest rystende historier om voldtekter i landets gater og i folks hjem. Det er historier om menn som tvinger seg tilgang til jenter og kvinners kropper på det mest brutale vis. Jentene som rammes, må leve videre med frykt, traumer og følelsen av ufrihet. Voldtekt er ”nestendrap”, sier justisminister Knut Storberget.

Denne helgen var Oslos gater rolige, men fortsatt går jenter hjem fra byen med hjertet i halsen og med nøkkelknippet klart som et våpen i hånda. Den frykten jenter har blitt påført de siste ukene, er et ran av deres frihet og trygghetsfølelse. Det gjør meg forbannet. Noe må gjøres, og jeg vil minne om at vi faktisk vet mye om hva som skal til.

Forslagene ligger på bordet

Voldtekt er en alvorlig forbrytelse som krever profesjonell innsats i alle ledd. Voldtektsutvalget presenterte i sin rapport (NOU 2008:4) en solid situasjonsbeskrivelse og en rekke konkrete forslag til oppfølging. Det som er foreslått er blant annet at kjønn, seksualitet og makt tas systematisk inn i undervisningen både i grunn- og videregående skole, at kompetansen på disse spørsmålene i rettsapparatet må heves, og at informasjon til voldtektsofre blir gjort lettere tilgjengelig. Dette er gode og solide forslag fra fagfolk, som bør lyttes til.

I dag håper jeg å høre igjen flere av tiltakene på regjeringens pressekonferanse. Jeg forventer at arbeidet gis prioritet, og at det følger nok penger med. Hittil har regjeringens innsats mot voldtekt vært halvhjertet og lite offensiv. La oss håpe at regjeringen nå vender bladet om. Handlingsplanen for likestilling, som legges frem i dag, bør legge grunnlaget for en helhetlig politikk for bekjempelse av voldtekt og vold mot kvinner.

Kritisert av FN

Innsatsen mot voldtekt har vært svak gjennom flere regjeringsperioder. FNs kvinnekommisjon (Cedaw) har kritisert Norge for det høye antallet henleggelser i voldtektssaker. Mellom 8 000 og 16 000 personer i Norge opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Rundt 90 prosent av tilfellene blir aldri anmeldt. Samtidig blir om lag 80 prosent av de anmeldte sakene henlagt. Frifinnelsesprosenten er også veldig høy. Resultatet er at færre en én prosent av gjerningsmennene i voldtektssaker blir domfelt. Det er ikke til å leve med.

Voldtekt er en del av en større kvinnevoldsproblematikk. Tusenvis av kvinner utsettes for vold i hjemmet. Mørketallene er store. Grov vold i nære relasjoner fratar mennesker trygghet, frihet og i verste fall liv og helse. Der hvor det er stor ulikhet i makt, er det større sannsynlighet for overgrep og vold.

Likestilling handler om makt til å definere egne grenser, frihet fra vold, og om likeverd. Voldtekt er kvinneundertrykking i sin mest brutale form. Derfor må temaet stå øverst på agendaen når regjeringen i dag legger frem sin handlingsplan for likestilling.

Publisert i VG den 8. november 2011.