Av Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Kvinnemangel: Det er høst og kommunevalg, og vi må igjen konstatere at likestillingen går trått i lokalpolitikken. Bare hver tredje kommunestyrerepresentant er en kvinne. Men hvem har egentlig skylda? Vi som velgere har et stort ansvar for å sikre mangfold i styre og stell, viser nyere forskning. I dag er det nemlig flest mannlige kandidater som får personstemmer og ”slengere”. Ved sist kommunevalg mistet vi rundt 500 kvinnelige lokalpolitikere fordi velgerne ikke var like rause med personstemmer til kvinnene som til mennene.

Når vi går til urnene mandag 12. september er det mange av oss som leverer den ferdigutfylte valglista slik som den er. Det er synd, for egentlig har vi mulighet til mer makt. Ved å sette kryss ved siden av kandidatenes navn, kan du bidra til at personer langt nede på listene kan suse rett inn i kommunestyrene. Du kan løfte frem kvinner, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre underrepresenterte grupper. Din personstemme kan bidra til et større mangfold i politikken - det trengs!

De fleste navnene på valglistene er fortsatt hvite menn over 40 år. Menn står på topp på listene, og det er flest menn som er ordførerkandidater.

Og nå viser det seg altså at mannsdominansen ikke stopper der. Hele 25 prosent av politikerne blir valgt inn på grunn av personlige stemmer fra velgerne, og de fleste som velges inn med personstemmer, er menn. Forskerne Bjørklund, Hellevik og Bergh har beregnet at kvinneandelen ved forrige kommunevalg ville ha steget til 42,3 prosent i 2007 hvis man ikke hadde talt med personstemmene. I stedet landet valgresultatet på 37,5 prosent kvinner. Personstemmene slo negativt ut for de kvinnelige kandidatene.

For meg som likestillings- og diskrimineringsombud er dette svært tankevekkende funn. Dette viser tydelig at partiene ikke kan ta hele skylda for at det er få kvinner i lokalpolitikken. Mange partier har jobbet godt med nominasjonene og har nominert annen hver mann og kvinne.

Nå er det vi velgere som må være oss vårt ansvar bevisst, og løfte kvinnene oppover på lista. I et demokrati skal valgte representanter speile befolkningssammensetningen. Jeg tror på at en økt kvinneandel og mer mangfold i kommunestyret kan bidra til endrede prioriteringer i politikken. Andre spørsmål blir stilt, og nye momenter kommer tidligere inn i den politiske debatten. Det gir nye perspektiver. Ved økt mangfold i politikken blir vedtakene fattet ut fra et bredere grunnlag.

For førti år siden i år kuppet kvinnene i Asker kommunestyret gjennom en massiv kryssing av kvinner. Den gangen var bakgrunnen at kvinnene ønsket bedre barnehagedekning og større gjennomslag for ”sine” saker. Kvinnene søkte makt og innflytelse, og aksjonen var vellykket. Kommunevalget i Asker 1971 ga kvinner 27 av de 47 plassene i kommunestyret.

Er det virkelig - i 2011 - behov for kvinnekupp i lokalpolitikken? Jeg mener ja - vi må bruke den makta vi har fått gjennom valgsystemet. Bruk din rett til å endre på stemmeseddelen, og bli med på å sørge for mer mangfold og likestilling i din kommune. Godt valg!

Ved sist kommunevalg mistet vi rundt 500 kvinnelige lokalpolitikere fordi velgerne ikke var like rause med personstemmer til kvinnene som til mennene.