Da klokka klang

I disse dager har 60 000 barn sin første skoledag. Hvor mange av de barna må begynne på en annen skole enn vennene sine, fordi politikerne ikke vil prioritere en skole for alle?

Det finnes noen dager vi aldri glemmer, som markerer et veiskille i livet. I disse dager har 60 000 barn en slik dag: Første skoledag. Dagen for nyinnkjøpte ransler og spisse, ubrukte blyanter. Dagen for glede, spenning og en hel mage full av sommerfugler. Men også dagen der mange skal få det endelige beviset på at de ikke hører til der de trodde. At fellesskolen ikke er for alle likevel.

En undersøkelse fra forskningsinstituttet IRIS og Norges Handikapforbund viser at åtte av ti skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute. For mange elever er barrierene så store at det ikke er mulig for dem å begynne på nærskolen sin. Da hjelper det ikke at alle vennene går der. Da må du gå et annet sted. Til en skole som kanskje ligger langt unna. Fordi dette er den eneste skolen i byen som er bygget slik at det er mulig å komme inn døra med rullestol.

I 2009 fikk vi en lov som sier at samfunnet skal bli tilgjengelig for alle. Skolebygg skal prioriteres, ble det understreket. Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fikk i oppgave å håndheve diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det har vi gjort. Vi har også testet den ut på skoler, og dette kan jeg si med en gang: Hvis målet er å skape et samfunn der skolene er tilgjengelige for alle, så virker ikke den loven. Norske skoler er like lite universelt utformet i dag som de var før loven kom. Og selvfølgelig er de det. For det er ikke lover som endrer samfunnet. Det er politikernes prioriteringer.

For all del. Lover er viktige. De sender et tydelig signal om hva slags samfunn vi vil være. Det trenger vi. Men ordene i lovteksten er ingenting verdt hvis de ikke følges opp med handling, og i dette tilfellet; penger. For det er dyrt å endre på gamle bygg. Noen ganger uforholdsmessig dyrt, og da sier loven at skolen slipper unna. Da kan man ikke forvente at alle skal få gå der likevel.

Dermed ligger ballen hos politikerne. Der kan det se ut som om den vil bli liggende lenge. LDO har gått gjennom partiprogrammene til alle de politiske partiene foran årets stortingsvalg, og konklusjonen er like klar som den er nedslående: De aller fleste partiene har verken forpliktende formuleringer eller konkrete tidsplaner for hvordan de skal gjøre skolen tilgjengelig for alle. Det er for dårlig. Politikere burde vite bedre enn de fleste at samfunnsendringer ikke kommer av seg selv.

I norsk offentlighet snakkes det mye om fellesskolen og fellesskapet. At alle skal med. At alle er like viktige. Da må vi sørge for at vi lager et samfunn der det faktisk er fysisk mulig for alle å delta. Det har vi på ingen måte i dag. Selvfølgelig vil det koste penger. Det vil koste masse, men det har samfunnsreformer og store satsinger gjort til alle tider. Tenk bare på barnehageutbyggingen. Eller innføringen av betalt foreldrepermisjon. Kjempedyre reformer, som vi likevel aldri ville vært foruten. Og hvorfor ville vi ikke det? Fordi det vi har vunnet, likevel er hundre ganger mer verdt enn det vi har investert.

Slik tror jeg det er med et universelt utformet samfunn også. Et samfunn som er tilgjengelig for alle sine innbyggere, som gir alle mulighet til å delta og bidra, blir et rikere samfunn på alle måter. Og verdien for den seksåringen som likevel får gå på skolen med vennene sine? Som slipper å føle seg som en feilvare det ikke er plass til i fellesskapet? Ubetalelig.

Denne uka klinger skoleklokker i hele landet. Jeg håper politikerne kan bruke litt av valgkampen til å diskutere hvordan vi kan sikre at neste gang skoleklokka ringer inn til skolestart, - da ringer den for alle.
 

 

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.