Mor er best

En venn av meg har en 16 år gammel sønn med store hjelpebehov. Han er skilt fra guttens mor, men de samarbeider godt. Sønnen har hatt behov for hjelp i mange år, og endelig har familien fått den støtten de trenger fra bydelen. Men så skal mor flytte til en annen bydel, og sønnens tjenester blir automatisk med på flyttelasset. Resultatet er at sønnen møter et nytt hjelpeapparat, som ikke kjenner han og hans behov.

Hvorfor er det en selvfølge at sønnen følger mor? De har delt omsorg for sønnen, og begge ønsker at han skal fortsette å få hjelp i fars bydel. Hvorfor i all verden er det en automatikk i at det er mors bosted som bestemmer? Er det fordi vi tenker at mor alltid er best?

Som ombud blir jeg stadig overrasket over hvordan menn forskjellsbehandles som omsorgspersoner.

Menn opplever diskriminering når de utfordrer tradisjonelle kvinneroller. De møter forestillingen om at mor er best. Dette er grunnen til at

  • sønnen til vennen min automatisk blir flyttet med mor
  • menn blir stilt kritiske spørsmål når de vil ta ut mer foreldrepermisjon enn «sine» tre måneder
  • sjefen blir opprørt når en mann ønsker tilpasset arbeidstid for å rekke å hente i barnehagen
  • menn blir møtt med ordninger de opplever er tilpasset mor ved samlivsbrudd

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet får mange henvendelser fra menn som føler de kjemper en håpløs kamp mot gammeldagse ordninger som favoriserer mødre.

Jeg forstår deres frustrasjon. For selv om loven er klar på at verken kvinner eller menn skal diskrimineres på grunn av sitt kjønn, holder store deler av regelverket vårt fast ved en tradisjonell rolleforståelse.

Hvorfor er det for eksempel slik at fars rett til permisjon sammen med barnet sitt er avhengig av at mor har vært i jobb? Har vi ikke er kommet lengre enn det i 2012?

Forestillingen om at mor er best, lever fortsatt. Både i systemene, i regelverket og i mange av oss. Den hindrer menns valgfrihet, gjør det vanskeligere å være en god pappa, og den fratar barn to likeverdige omsorgspersoner.

Det store likestillingsprosjektet har alt å vinne på å gi menn likestilte rettigheter. Det kjemper jeg for hver dag.

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud. I går møtte hun Statens seniorråd og snakket om holdninger og fordommer mot eldre.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.