Mot og myndighet

Jeg har alltid vært begeistret for mot. Men mot er ofte lettere å snakke om enn å gjøre. Litt som med likestillingspolitikken i Norge. Store ord, men langt mindre konkret handling. For å få resultater i likestillingsarbeidet må den ut av festtalene og inn i det virkelige liv, konkluderte Likestillingsutvalget forrige uke. Deres diagnose for likestillingslandet er alvorlig og krever store endringer.

Det betyr ikke at vi ikke har oppnådd mange likestillingsseire. Mange rettigheter er vunnet. Men ikke uten kamp, ikke uten motstand. Og ikke uten mot.

Likestillingskampen handler om mot. Mot til å ta upopulære avgjørelser. Mot til å ta fra folk privilegier og makt. Mot til å utfordre etablerte normer og regler.

Mange kamper er vunnet takket være modige folk: Rosa Parks nektet å flytte seg fra de hvites plass på bussen, Kim Friele sto på barrikadene for å kunne elske den man vil, Grete Berget trosset igjennom pappapermen selv om mange mente det var for dyrt og for dumt, Ansgar Gabrielsen fikk hele næringslivet på nakken for kvotering i ASA-styrene.

Motet kommer i mange former, har ikke farge eller partitilhørighet. Men mot har noen felles kjennetegn: Man kjenner eller har sett urettferdigheten og skjønner at noe må gjøres. Når makt og privilegier endres, når tradisjoner utfordres, da vekkes motmakten. Og det er da motet settes på prøve.

Det er modig av den sittende regjeringen å nedsette Likestillingsutvalget. Det er modig å be de beste fagfolka dissekere Norges fremste eksportartikkel og en av hovedingrediensene i det norske selvbildet. Det motet må komme av en erkjennelse av urettferdighet og at noe må gjøres.

Da er også anbefalingen fra utvalget klar: Hvis vi vil ha likestillingen ut av festtalene, til å bli praktisk handling som kommer enkeltmennesker og samfunnet til gode, må det radikale grep til. Det koster penger og det krever stort mot. Resultatet vil gi økt frihet, mer rettferdighet, bedre levekår og mindre vold.

Har vi råd til å la være? Det gjenstår å se om motet holder til mål.


 

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud. I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.


Tidligere innlegg i serien:


Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.