Etnisitet ikke grunn for avslag

Mannen mente han ikke ble innkalt til jobbintervju på grunn av sin etnisitet. Men det var ikke ombudet enig i.

Klager mente språkferdighetene og erfaringen fra kundebehandling gjorde ham til den best kvalifiserte søkeren til stillingen som Customer Service Adviser. Han har bodd og studert i Russland, og i utlysningsteksten ble kandidater med kjennskap til russisk spesielt oppfordret til å søke. Klager ble ikke innkalt til intervju og han hevdet at han ble forbigått på grunn av etnisitet.

Virksomheten bestred at klager var forbigått på grunn av etnisitet. De viste til at de hadde et stort behov for snarlig tiltredelse og hadde derfor ikke tatt i betraktninger søknader som hadde kommet inn etter en gitt dato. På det tidspunktet de mottok klagers søknad, hadde de allerede fått inn meget godt kvalifiserte søkere.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at klager ikke var forbigått på grunn av etnisitet da klager ikke ble innkalt til intervju. Ombudet fant at virksomheten hadde foretatt en konkret vurdering av kvalifikasjonene til søkeren som ble ansatt, uavhengig av etnistet.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 06/1598.
Lovanvendelse: diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen (PDF).