Leietaker ble ikke diskriminert på grunn av etnisitet

Leietaker hevdet at han ble diskriminert ved at utleier nektet ham å leie en leilighet på grunn av hans etniske opprinnelse. Han viste til at han hadde fått bekreftet fra nåværende leieboer at han kunne overta leiligheten fra en bestemt dato, og at kommunen stilte garanti.

Utleier avviste at klager var diskriminert. At selskapet ikke ville inngå leieavtale med klager ble begrunnet med at han ikke kunne stille depositum og heller ikke kunne vise til fast inntekt.

Konklusjon

Ombudet fant at klager ikke var diskriminert på grunn av etnisitet. Nåværende leieboer hadde ikke fullmakt til å forplikte utleier, og garanti fra kommunen gir dårligere sikkerhet for utleier for eventuelle økonomiske krav enn depositum. Utleier hadde basert sin beslutning om å ikke leie ut leiligheten til klager på økonomiske forhold og hensynet til å sikre sine økonomiske interesser.

Diskrimineringsgrunnlag: etnisitet
Saksnummer: 07/814
Lovanvendelse: diskrimineringsloven § 4, husleieloven § 1-8

Les hele uttalelsen (PDF).