Butikker på Storo storsenter har gjennomført tiltak for økt tilgjengelighet

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage på manglende tilgjengelighet til prøverommene på klesbutikkene Carlings, WOW og Levis på Storo storsenter.

Dybden på prøverommene i butikkene var for kort, og det var problematisk å lukke døren til prøverommene i alle tre butikkene. Dette gjorde det vanskelig for rullestolbrukere å få prøvd klær i butikkene. Klager mente butikkenes manglende tilgjengelighet var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Carlings, WOW og Levis har nå montert permanent gardinforheng i minst ett av prøverommene i butikkene. Dette vil gjøre det mulig for rullestolbrukere å benytte seg av prøverommene i alle tre butikkene. Klager har tidligere uttalt at dette vil være en god løsning på problemet, fremfor å bygge om hele prøverommet. Ombudet finner derfor at Carlings, WOW og Levis har rettet opp det påklagede forholdet.

Ombudet konkluderer med at det påklagde forholdet ikke lenger er i strid med
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Ombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

Saksnummer: 10/2002 (Carlings), 10/2005 (WOW), 10/2006 (Levi's)
 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9