15/1094 Ble ikke aldersdiskriminert

En mann søkte på en ledig stilling som leder i et kommunal kontor. Han ble ikke innkalt til jobbintervju, til tross for at han mente at han oppfylte alle kravene i utlysningen. Ombudet konkluderte med at mannen ikke ble diskriminert. Saken er påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

 I og med at han var 59 år gammel hevdet han at kun alder kunne være grunnen til at var blitt forbigått. Kommunen viste til at de hadde kalt inn fire kandidater som var svært godt kvalifisert.

Aldersgjennomsnitten til disse var 50, og én av dem var 55 år gammel. Kommunen mente at søknadspapirene som mannen hadde sendt var sparsomme hva gjaldt erfaring fra saksfeltet. Mannen mente derimot at kommunen kjente godt til hans kvalifikasjoner, gitt at han var folkevalgt og dermed berømt i kommunen.

Ombudet kom til at det verken forelå opplysninger eller var holdepunkter som ga grunn til å tro at alder hadde hatt betydning for beslutningen ikke å innkalle mannen til intervju.

Mannen har klaget saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

  • Saksnummer: 15/ 1094
  • Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven § 13-1
  • Dato for uttalelsen: 26. oktober 2015