En mann ønsket en orientering om Likestillingsombudets arbeid i saker som gjelder fedre og omsorg.

Likestillingsloven gjelder på alle samfunnsområder, men når det gjelder familieliv og rent personlige forhold skal loven ikke håndheves av Likestillingsombudet. Likestillingsombudet kan derfor ikke gå inn i konkrete enkeltsaker som omhandler for eksempel barnefordeling eller skilsmisseoppgjør.

Likestillingsombudet arbeider imidlertid med problemstillingen på et prinsippielt nivå. Ombudet mottar alle offentlige utredinger og høringer som omhandler barn og likestilling mellom foreldre, for å vurdere de likestillingsmessige konsekvensene av fremlagte lovforslag og tiltak. På bakgrunn av henvendelser fra enkeltpersoner og organisasjoner vurderer Ombudet jevnlig de likestillingsmessige konsekvensene av eksisterende lovverk, eksempelvis barneloven.

Likestillingsombudet tar også opp problemstillinger knyttet til fedre og omsorg i innlegg og kronikker i media.

Saksnummer: 2000/184
Emne:
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0