Et meglerforetak brøt ikke likestillingsloven da det i en stillingsannonse søkte etter personer med "kommersiell legning". Klager mente ordvalget signaliserte at firmaet var ute etter personer med typiske mannlige egenskaper.

Likestillingsombudet var ikke enig. Etter hennes syn er det ikke lenger slik at forretningsmessige egenskaper utelukkende forbindes med menn. For øvrig sa Likestillingsombudet seg enig i at arbeidsgivere bør unngå bruk av typiske feminine eller maskuline ord i stillingsannonser.

Saksnummer: 2000/220
Emne: meglerforetak
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1