En kvinne ble ansatt i et firma. Kort etter ansettelsen informerte kvinnen om at hun var gravid. Firmaet trakk da ansettelsen tilbake og hevdet den hadde skjedd på bristende grunnlag. Etter å ha henvendt seg til Likestillingsombudet valgte kvinnen å bringe saken inn for retten.

I stevningen argumenterte hun blant annet med at hun hadde blitt behandlet på en måte som er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/054
Emne: oppsigelse, ansettelse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0,  § 3.0