En mannlige hovedfagstudent hadde fått innvilget to ukers pappapermisjon. Den ønsket han å utvide til fire for å unngå at hans samboer måtte forlenge studiet sitt. Men det fikk han avslag på.

Likestillingsombudet kontaktet universitetet. De sjekket sine regler og fant ut at kvinner som har søkt permisjon ut et helt semester har fått innvilget dette på basis av tvungne årsaker. Den mannlige hovedfagsstudenten kunne søke på dette grunnlaget. Han fikk utvidet sin pappapermisjon og han fikk også forlenget fristen for innlevering av hovedoppgaven.

Saksnummer: 2001/055
Emne: Permisjon, student
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0