En mann henvendte seg til Likestillingsombudet på bakgrunn av en leges utspill i media om forslag om klamydiatesting av menn. Mannen forsto utspillet dit hen at det var snakk om å teste alle menn når de var hos fastlegen sin, uansett grunn til legebesøket.

Likestillingsombudet uttalte at en slik automatisk testing av alle menn uavhengig av årsak til legebesøket, kan innebære en forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det ble imidlertid avkreftet fra Folkehelsa at en slik testing ville bli foreslått pålagt. Saken ble dermed avsluttet ved Ombudets kontor.

Saksnummer: 2003/037
Emne: testing, klamydia, menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0