Sammenliknet med 2005 mener færre at innvandrere og nordmenn bør ha de samme mulighetene på arbeidsmarkedet, samtidig som flere vil stramme inn flyktningpolitikken. På fire av ti spørsmål er holdningen til innvandrere og innvandring blitt noe mindre velvillig i 2006 enn i 2005.

Endringene kan tolkes som en korreksjon i forhold til fjorårets måling, enten ved at fjorårets måling var basert på et litt skjevt utvalg med en viss overrepresentasjon av respondenter med en ”innvandrervennlig” holdning, eller ved at opinionen det siste året reelt har svingt tilbake til 2004-nivå. Sammenliknet med målingen i 2004 er det liten eller ingen vesentlig endring.

Flere som ikke ønsker like muligheter til arbeid
Andelen som sa seg ”helt enige” i at innvandrere i Norge bør ha de samme mulighetene til arbeid som nordmenn, gikk ned fra 69 prosent i 2005 til 62 prosent i 2006. Samtidig økte andelen som var ”nokså enige” i at innvandrere bør likestilles på arbeidsmarkedet fra 21 til 24 prosent. Andelen ”helt eller nokså uenige” økte fra 7 til 10 prosent.