La det bli en trend å stå lenger i arbeidslivet! Det var oppfordringen statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom med da han åpnet Aldersdiskrimineringsuka 2006.

Han mener dagens arbeidsmarked med lav ledighet og stort behov for arbeidskraft i mange bransjer er en gylden anledning til å ta et langt skritt mot mindre diskriminering.

13 prosent av arbeidstakerne over 60 år opplyser at de er blitt utsatt for diskriminering. Størst er problemet når virksomheten innfører ny teknologi eller arbeidsmåter. Ifølge Nova-forsker Per Erik Solem har halvparten opplevd forskjellsbehandling i slike situasjoner.

Solem understreker at det er vanskelig for eldre arbeidstakere å få seg ny jobb.

- Over halvparten av kommunale ledere ekskluderer eldre søkere fra intervju og Aetat melder om store vansker med å formidle arbeid til ledige over 60 år.

At aldersdiskriminering forekommer kan likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås dokumentere.

- Vi har mottatt et 40-talls henvendelser om aldersdiskriminering fram til nå. Det er mye, sett i betraktning at dette er et helt nytt lovområde, sier Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet 1. januar 2006 og har fra da av håndhevet forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidslivet. Gangås tror det vil komme flere saker i etter hvert som lovverk og rettigheter blir bedre kjent, men er også optimistisk.

- Mye av diskrimineringen er ikke bevisst, og jeg tror derfor vi kan forebygge gjennom økt kunnskap, noe blant annet denne konferansen kan bidra til.

Aldersdiskrimineringsuka 2006 arrangeres av Likestillings- og diskrimineringsombudet og er EU-finansiert prosjekt i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet