Norske hoteller har for dårlige retningslinjer for adgangen til å avvise gjester.

 

 

- Gode rutiner og retningslinjer er viktig for å unngå diskriminering med rot i feilvurderinger, sier leder for juridisk avdeling Elisabeth Lier Haugseth. 


LDO innhentet nylig redegjørelse fra utvalgte hoteller for å finne ut om de har retningslinjer for adgangen til å avvise uønskede gjester.

 
LDO spurte de utvalgte hotellene etter rutiner for protokollføring av avvisninger og på hvilket grunnlag adgangen til å avvise gjester anvendes i hvert tilfelle. 

 
I tillegg ble hotellene bedt om å gi opplysninger om hvorvidt de ansatte på hotell blir orientert om diskrimineringslovverket som man må forholde seg til ved en eventuell avvisning.

 

Hoteller med initiativ


En stor overvekt av hotellene hadde verken retningslinjer på feltet eller vilje til å iverksette tiltak for å utarbeide retningslinjer.


Enkelte hoteller viste seg derimot villige til å innføre ryddige prosesser. Best Western Bondeheimen, The Rezidor Hotel Group og Norlandia Hotel Group har etter oppfordring fra ombudet utarbeidet skriftlige retningslinjer for adgangen til å avvise hotellgjester. 


Det skal for eksempel ikke legges vekt på gjestens etnisitet, nasjonalitet, kjønn, seksuell orientering, religiøs tilknytning og nedsatt funksjonsevne, og alle avvisninger av gjester skal loggføres.


- Disse hotellenes initiativ til å gjennomgå sine rutiner om adgangen til avvisning medvirker til å oppnå bevissthet om diskrimineringslovverket, sier Lier Haugseth. 

 

Økt prostitusjon- strengere retningslinjer

LDO kom i 2008 frem til at et Oslohotell hadde diskriminert to kvinner med asiatisk bakgrunn da de ble nektet overnatting.  Hotellet ville ikke ta inn gjester bosatt i Oslo for å forhindre at ”horer og narkomane” laget  bråk.


I det siste har det kommet frem at norske hoteller opplever økt prostitusjonsvirksomhet.


- Dette må ikke føre til at ansatte ved hotellene avviser gjester de finner mistenksomme før de vet at de har konkret grunn til det, sier Lier Haugseth.


- Derimot blir det nå enda viktigere med klare retningslinjer for å sikre at enkeltindivider får rettferdig behandling når de ønsker å ta inn på et hotell. Dessverre er det slik at særlig kvinner med annen etnisk opprinnelse enn norsk som opplever å bli avvist av hotellansatte.