Åmot kirke har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion og språk.

Ombudet finner at Åmot kirke har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion og språk, jf diskrimineringsloven § 4 ved å kreve at søkere til stilling som renholder skal identifisere seg med kirkens verdigrunnlag og beherske norsk.

Hele uttalelsen kan fås ved henvendelse til LDO.