Bank Norwegian stiller krav om norsk statsborgerskap for å ta opp forbrukslån. – Ikke diskriminerende, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Bank Norwegian stiller krav om norsk statsborgerskap for å ta opp forbrukslån. – Ikke diskriminerende, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. En person hevdet i en klage til ombudet at Bank Norwegians vilkår om norsk statsborgerskap er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av etnisitet.

Ombudet har imidlertid konkludert med at vilkåret ikke stiller vedkommende i en særlig ufordelaktig situasjon sammenlignet med andre lånsøkere. Usikret lån Bank Norwegian tilbyr forbrukslån på inntil 350 000 kroner.

For å få lån må du:

  • være fylt 23 år - være norsk statsborger 
  • ha en registrert liknet inntekt - ikke ha aktive inkassosaker I tillegg blir hver søker underlagt kredittvurdering.

Klageren mente at norsk statsborgerskap ikke er noen garanti for større tilknytning til Norge, og at muligheten for å kreve inn penger er like gode i Norden som i Norge. Ifølge klageren stiller andre banker kun krav om permanent arbeids- eller oppholdstillatelse.

Velfungerende inkassosystem Bank Norwegian forklarte at kravet om norsk statsborgerskap skal bidra til å sikre inndriving av lån som blir misligholdt, særlig med tanke på at usikrede lån innebærer en større risiko for økonomisk tap enn andre lån. Muligheten for å inndrive lån fra norske statsborgere, også de som bor i utlandet, er god fordi Norge har et velfungerende inkassoregelverk.

Muligheten for å inndrive krav mot andre enn norske statsborgere, som for eksempel flytter fra Norge og misligholder lånet, varierer kraftig avhengig av hvilket land det er snakk om.

- Ikke diskriminering Ombudet mener at usikrete forbrukslån ikke et gode alle har krav på, til forskjell fra for eksempel boliglån. Hver søker blir underlagt en kredittvurdering, og mange søkere, uavhengig av statsborgerskap, får ikke forbrukslån. På bakgrunn av dette kom ombudet frem til at kravet om norsk statsborgerskap ikke fører til at personer med en annen etnisitet o.a. blir stilt særlig ugunstig sammenlignet med etnisk norske.