I Dagbladet 6.3. tar Anette Trettebergstuen på nytt opp den politiske dragkampen rundt etableringen av ombudet i 2005/2006 og bruker igjen påstand om usynlighet som retorikk for sitt syn - denne gangen sammen med Ingunn Yssen.

-En debatt om ombudet på dette nivået ønsker jeg ikke å delta i. Derimot vil jeg bruke kreftene mine på å utøve ombudsrollen på best mulig måte sammen med mine mange dyktige medarbeidere. Det gjelder både pådriverarbeidet og lovhåndheveroppgavene, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.