På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har Arbeidsforskningsinstituttet i løpet av 2008 gjennomført en evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet. BLD ønsket en evaluering av LDOs funksjon som både lovhåndhever og pådriver.

- Ombudet er nå inne i vårt fjerde arbeidsår og dagens organisasjon er et resultat av sammenslåing av flere miljøer. Vi arbeider hver dag for å bekjempe diskriminering og fremme likestilling. Derfor er denne rapporten veldig viktig for oss. Vi vil gå nøye gjennom den, og se hvilke punkter vi kan forbedre oss på, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Rapporten kan lastes ned fra Arbeidsforskningsinstituttets hjemmesider, www.afi.no.