Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret over økt vold mot rom i Europa.

Nylig ble over 100 rumenske familier jaget fra sine hjem i Nord- Irland. I Tsjekkia og Ungarn er også flere personer med rombakgrunn blitt angrepet av brannbomber og skutt på

Personer med rombakgrunn som oppholder seg i Norge har et vern mot diskriminering og trakassering.

Vernet gjelder på alle samfunnsområder som for eksempel tilgang til varer og tjenester, adgang til serveringssteder og ampingområder og boligmarkedet.

Mange med rombakgrunn som utsettes for vold og trakassering tør ikke å anmelde saken for politiet fordi de er redde for represalier.

Det er viktig at romfolket får tillitt til samfunnet de lever i og får reell beskyttelse som enkeltindivider.

Personer med rombakgrunn blir ofte omtalt av media som ”mer kriminelle”. Dette stemmer overens med at mange i Norge også har gitt uttrykk for at personer med rombakgrunn er mer kriminelle og voldelige enn andre.

-Dette er med på å bygge opp under fordommer hos majoritetsbefolkningen som igjen kan resultere i voldshandlinger mot gruppen. Lovbrudd må selvsagt bekjempes, men politiet og andre må ikke bidra til å stemple alle med rombakgrunn som kriminelle, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo.

Ombudet anmoder personer som mener seg utsatt for diskriminering om å ta kontakt for råd og veiledning.

Les mer:

Dagbladet: Voldsbølge mot romfolket

Romfolkets nettsider