Hatkriminalitet er kriminalitet som har rasistiske, fremmedfiendtlige, homofobiske eller andre fordomsbaserte motiver. I en rapport fra politiet kommer det fram at om lag hver fjerde gjerningsperson som er anmeldt for hatkriminalitet er under 18 år.  84 prosent av gjerningspersonene har norsk landbakgrunn. I åtte av ti saker var rase eller etnisk opprinnelse motiv for kriminaliteten.

– Mye tyder på at rasistisk motivert mobbing og trakassering gjør livet vanskelig for mange unge mennesker. Skolen må på banen for å få bukt med dette, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Det er motivet for handlingen og ikke den kriminelle handlingen i seg selv som er avgjørende for hvorvidt et lovbrudd kan betegnes som hatkriminalitet, ifølge rapporten fra Politidirektoratet. Likestillings- og diskrimineringsombudet er fornøyd med at politiet nå rapporterer på hatkriminalitet. Det er viktig å få en oversikt også over denne typen kriminalitet.

Gjerningspersoner som anmeldes for hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering er stort sett ungdom og unge voksne.  Derimot de som anmeldes for hatkriminalitet knyttet til religion er mye eldre, hele 30 prosent er over 50 år.

De tallene som presenteres er troverdige og kvalitativt gode tall, men det er store mørketall.  Kun saker som politianmeldes blir inkludert, og mange lar være å anmelde slike saker til politiet. Det er også viktig at politiet og andre voksne som har med barn og unge å gjøre får en god opplæring i hvordan man håndterer anmeldelser av hatkriminalitet. Hatkriminalitet er svært alvorlig fordi det rammer din identitet eller religiøse tro. Nettopp derfor kan det være vanskelig for mange å gå til anmeldelse.

Politiet og de som anmelder saken kan glemme å notere at saken dreier seg om hatkriminalitet. Det er derfor helt nødvendig at politiet får opplæring og informasjon for å kunne håndtere registreringen av hatkriminalitet på en god og tilfredsstillende måte.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener for øvrig at definisjonen av hatkriminalitet må utvides til fange opp flere ofre, som for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne.

Les rapporten fra politiet her.