En ny EU-undersøkelse viser at en av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av det siste året, mens 11 prosent opplevde rasistisk kriminalitet.

Undersøkelsen viser også at rasistisk kriminalitet, trakassering og diskriminering i stor grad blir underrapportert. Diskrimineringen forekommer oftest i arbeidslivet, men også i privat tjenesteyting som på barer, restauranter, butikker og lignende.

De yngste mest utsatt

Det er de yngste muslimene (16-24 år) som opplever mest diskriminering. De som har bodd i et land i en lengre periode opplever mindre diskriminering enn de som har bodd der i en kortere periode.

I motsetning til det man ofte tror, viser undersøkelsen at det å gå kledd i tradisjonelle eller religiøse klær ikke øker sannsynligheten for å bli diskriminert.
 
- Norge er ikke med i undersøkelsen, men det er ingen grunn til å tro at vi ville ha funnet andre resultater i Norge, sier seniorrådgiver Ole-Fredrik Einarsen. Han mener det er svært viktig å ha gode data for å kunne utvikle gode og målrettede tiltak.

Underrapportering


Undersøkelsen viser også at rasistisk kriminalitet, trakassering og diskriminering i stor grad blir underrapportert.  79 prosent av muslimene som deltok i undersøkelsen, spesielt unge, rapporterer ikke sin erfaring med diskriminering. Dette betyr at tusenvis av tilfeller av diskriminering og rasistisk kriminalitet forblir usynlig.

Som begrunnelse for at de ikke rapporterer sin erfaring med diskriminering, oppgir 59 prosent at de ikke tror at noe vil skje eller endres ved en innrapportering.

Stor uvitenhet


Bare 41 prosent av muslimene visste at det eksisterer en lov som forbyr diskriminering på basis av deres etnisitet når de søker jobb. Hele 80 prosent kjente ikke til noen organisasjoner som kan tilby støtte eller råd til mennesker som har opplevd diskriminering.

Undersøkelsen er en del av en serie på ni undersøkelser som fokuserer på innvandreres og etniske minoriteters erfaring med diskriminering og rasistisk kriminalitet.

Kilde: Fundamental Rights Agency Survey: EU-MIDIS ”data in Focus Report 2: Muslims”

EU-MIDIS leverer data fra spørreundersøkelser om diskriminering og rasistisk kriminalitet I alle de 27 EU-landene.