Selv etter 30 år med en egen kvinnekonvensjon er det fortsatt et behov for en egen formålsparagraf for å fremme kvinners stilling.

 

 

I dag er det 30 år siden FNs generalforsamling vedtok kvinnekonvensjonen, likevel er menn og kvinner fremdeles svært ulikt stilt i det norske samfunnet.

Kvinnekonvensjonen er tatt inn i den norske menneskerettsloven, som har forrang over annen norsk lov.

 

- Det er fortsatt nødvendig å jobbe med likestilling med dette formålet, derfor er ombudet kritisk til Graver-utvalgets forslag om å fjerne en slik formålsparagraf i forsøket på å samle alle anti-diskrimineringslover til én felles lov, sier avdelingsleder Bjørg Unstad.