Kun to av Stortingets 169 medlemmer har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Kun to representanter med en annen etnisk bakgrunn enn norsk
får plass på Stortinget etter årets valg: Hadia Tajik som har pakistanske foreldre og Helga Pedersen som er same.

I  befolkningen generelt har i overkant av 10 prosent en annen etnisk bakgrunn. Dette vil med andre ord ikke gjenspeiles på Stortinget og det er en utfordring for demokratiet som partiene må ta på alvor, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

For få kvinner

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er heller ikke tilfreds med  kvinneandelen.

Årets stortingsvalg har gitt en økning i kvinneandelen på 1,1 prosentpoeng til 39 prosent.

- Målet må være 50-50, og jeg er ikke fornøyd før vi har nådd
en slik kvinneandel, sier hun.

Mens kun ni av Fremskrittspartiets 41 valgte representanter er kvinner,
 har Venstre ingen menn blant sine to representanter de kommende fire årene. Også i SV er kvinneandelen lav, av 11 representanter er kun tre kvinner, noe som tilsvarer 27 prosent.

Arbeiderpartiet er det eneste partiet som klarer 50-50 . 32 av APs 64 kandidater er kvinner.

Kvinner

Antall

Menn

Antall

Totalt

A 50% 32 50% 32 64
FrP 22% 9 78% 32 41
H 30% 9 70% 21 30
KrF 36% 4 64% 6 10
Sp 24% 7 36% 4 11
SV 27% 3 72% 8 11
V 100% 2 0% 0 2
39% 66% 61% 103% 169%

 

- 60-åringene underrepresentert

Det er fortsatt mangel på yngre politikere. Kun syv prosent av representantene er i 20-årene. Det samme gjelder gruppen 60
til 69 år.

- Med tanke på at vi stadig blir eldre, synes jeg gruppen over 60 år er sterkt underrepresentert, sier Gangås.

KVINNE

MANN

TOTAL

Alder Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall
20-29 7,6 5 5,8 6 6,5 11
30-39 24,2 16 27,2 28 25 43
40-49 34,8 23 25,2 26 29,6 50
50-59 28,8 19 35 36 32,5 55
60-69 4,5 3 6,8 7 5,9 10
Total 100 66 100 103 100 169