Regjeringen satser på kommuner, bygg og samferdsel i krisepakken som ble lagt fram i går. I tråd med den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stilles det strenge krav til universell utforming av nye bygg.

– Dette er gledelig, og helt i tråd med min anbefaling i brev til finansministeren om å vektlegge dette i krisepakken. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne krever at alle virksomheter som retter seg mot publikum skal være tilgjengelige for alle. Da skulle det bare mangle om ikke regjeringen skulle legge vekt på dette når de nå bevilger friske penger til nybygg, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Tilskuddet til bygging av studentboliger økes i krisepakken med 100 000 kroner per enhet for å sikre miljø- og energifremmede tiltak, og universell utforming.

Under kapitlet om vedlikehold og rehabilitering heter det at det er mulig å få tilskudd til universell utforming av kommunale bygg.

Også under tiltakene til friluftsområder gir tiltak for funksjonshemmede (universell utforming) mulighet for å få offentlige midler. Det samme gjelder istandsetting og tilrettelegging av ruiner, bergkunst og arkeologiske kulturminner. Her kan krisepakken gi økonomisk støtte til for eksempel utbedring av gangveier.

- Dette er bra. Det er et stort behov for midler for å få et samfunn som gir tilnærmet like muligheter for alle. Skal regjeringen bli tatt på alvor med den nye loven, må de bruke enhver mulighet til å bedre den universelle utformingen, sier Beate Gangås.

Les brevet fra LDO til finansminister Kristin Halvorsen.
Les mer om krisepakken her.