Forbud mot hijab i politiet er brudd på både likestillingsloven og diskrimineringsloven.

 

– Et forbud mot bruk av religiøse plagg må være saklig begrunnet.  Justisdepartementet har ikke sannsynliggjort at det er nødvendig å forby hijab for å beholde nøytraliteten i politiet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Justisdepartementet bestemte seg i fjor vår for ikke å endre politiets uniformsreglement slik at religiøse plagg ble tillatt som en del av politiuniformen, til tross for at Politidirektoratet hadde gått inn for å tillate hijab som en del av politiuniformen. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har siden hatt en grundig gjennomgang av saken og konkluderer med at det vil være diskriminering av kvinner som bærer hijab å nekte dem adgang til stillinger i politiet.

Brudd på diskrimineringsloven

Bruk av religiøse hodeplagg er omfattet av vernet mot diskriminering på grunn av religion.

– Alle har rett til å gi uttrykk for sin religion gjennom for eksempel å bære hijab eller turban. I arbeidslivet forutsetter det at plagget ikke er til hinder for sikkerhet og helse.

Brudd på likestillingsloven

Hijab brukes bare av kvinner. Et regelverk som forbyr bruk av hijab vil derfor stille kvinner dårligere enn menn og er dermed i strid med likestillingsloven. 

– Et forbud mot bruk av hijab i politiet vil bety yrkesforbud for muslimske kvinner som velger å bruke hijab, sier Ørstavik. Hun legger til at tvang om å ta av hijab er like uakseptabelt som å tvinge kvinner til å bære hijab.

Sunniva Ørstavik mener LDOs juridiske vurdering også kan være et bidrag til å åpne flere dører for et mangfoldig samfunn.

– Jeg forstår at tillatelse av hijab som en del av politiuniformen kan utfordre våre følelser og oppfatninger, men jeg er sikker på at folk flest og våre politikere er klar for en debatt om stengte dører i samfunnet, dører som hindrer det mangfold og den integrering samfunnet etterstreber, sier likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Ja til hijab i domstolene

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i dag også avgitt høringsuttalelse til Domstolsadministrasjonen om å regulere bruken av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene. Ombudet tilrår i sin høringsuttalelse at religiøse hodeplagg blir tillatt i domstolene.

 

LDOs uttalelse til justisdepartementet

LDOs høringsuttalelse til domstolsadministrasjonen

 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo, tlf. 91 59 88 56