Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gjerne ha mannlige søkere til den utlyste avdelingslederstillingen. Vi vil også gjerne ha søkere med minoritetsbakgrunn og søkere med nedsatt funksjonsevne. Men først og fremst vil vi ha den beste lederen.

Ombudet blir stadig utfordret på  at vi har for få menn ansatt i organisasjonen.

- Det er en utfordring vi tar på alvor, og vi leter med lys og lykter etter gode kandidater, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Dessverre er det slik at flest kvinner jobber i offentlig sektor og flest menn i privat sektor. Det finnes mange grunner til det, for eksempel lønn og arbeidsforhold.

I gårsdagens innslag på Dagsrevyen kunne det se ut som om ombudet ikke gjør alt vi kan for å få flere mannlige søkere til våre stillinger.

- Det stemmer heldigvis ikke, men vi håper denne oppmerksomheten kan bidra til at flere menn kaster seg på og søker stillingen, sier Ørstavik.

 

Foto: Håkon Eikesdal