Likestillingsloven er klar: Det er ikke lov å spørre om familieplanlegging på et jobbintervju.

Mandag skrev nettavisen E24 om 34 år gamle Siri Herland, som er provosert og lei av å bli spurt om familieplaner på jobbintervju.

- Det er forbud mot å spørre om en arbeidssøker er gravid, og du kan la være å svare hvis du får spørsmål om dette. Du har heller ingen plikt til å svare på spørsmål om familiesituasjonen din, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Loven er klar

Likestillingsloven verner gravide og nybakte foreldre mot ulovlig forskjellsbehandling i arbeidslivet.

Eksempler er hvis en kvinne behandles dårligere enn ellers på grunn av graviditet, eller en mann eller kvinne behandles dårligere når de tar ut foreldrepermisjon.
Det samme gjelder uttak av foreldrepermisjon utover den lovforbeholdte delen, for eksempel pappakvoten.

- Det er som om man skulle skylde på «at det er dyrt å legge ut et oppdrag på anbud, derfor gjør vi det ikke.» Det er ikke en saklig begrunnelse. Og det er ingen områder som loven er så tydelig og klar som på akkurat dette, sier Ørstavik til E24.

Plassere ansvaret

Ørstavik støtter forslaget fra Likestillingsutvalget om et bedre kontrollapparat som skal sørge for at bedriftenes plikter i forhold til likestillings overholdes.

- Vi må jobbe for et system som gjør at den enkelte ikke må bære dette ansvaret alene. Det er samfunnet som må ta ansvar, sier hun.

Mange saker

Diskriminering av gravide er det enkeltområdet LDO mottar flest henvendelser på.
-Vi får også flere henvendelser fra menn som opplever diskriminering i forbindelse med foreldrepermisjon, sier Ørstavik.