Norske fengsler er i liten grad tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fafo-rapporten ” Straffet og isolert” viser at manglende tilrettelegging fører til isolasjon og et smalere arbeids- og aktivitetstilbud for innsatte med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med andre. Forsker Hilde Haualand presenterte rapporten ble på et frokostmøte hos Fafo sist uke.

-Rapporten beskriver svært uverdige forhold. Dette er uanstendig behandling av mennesker i en svært utsatt situasjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Bøtte som toalett

Likestillings- og diskrimineringsombudet kjenner igjen funnene i rapporten.
I en sak ombudet fikk måtte en innsatt benytte en bøtte som toalett på cellen. Han kunne likevel ikke bruke bøtta uten hjelp. Det fikk han ikke alltid når han ba om det. Han fikk heller ikke hjelp til vasking av cellen og skift av sengetøy.

I en den andre saken kom ombudet til at en innsatt fikk redusert treningstilbud, mulighet til fellesaktiviteter og middag, og luftemuligheter, telefontilgang og vasking av egen celle på grunn av nedsatt funksjonsevne.

I begge sakene fant ombudet at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven var brutt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for om den dårlige behandlingen faktisk forverrer disse personenes funksjonsevne under soning.

FNs torturkomité

Justisdepartementet uttrykte bekymring over beskrivelsene. I tillegg ga de klart uttrykk for at de ønsket en dialog og samarbeid for å bedre forholdene for innsatte med nedsatt funksjonsevne.

-Vi vil følge opp forslaget til tiltak i rapporten og vurdere hvordan det kan innlemmes i ombudets satsing i forhold til likeverdige offentlige tjenester, og da med et særlig fokus på helsetjenestene, sier Ørstavik.

Ombudet vil også vurdere om eksemplene fra sakene bør fremlegges for den europeiske torturkomiteen og eventuelt FNs torturkomité.

Du kan også lese mer om psykisk syke innsatte hos Rådet for psykisk helse: Uverdig for psykisk syke i fengsler.