Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker verdens urfolk til lykke med FNs internasjonale urfolksdag.

- Urfolksdagen er en dag for å sette urfolks rettigheter på dagsordenen. Det trengs, også her i landet. Det er ikke mange ukene siden en doktorgradsavhandling fra Universitetet i Tromsø slo fast at samisktalende samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn. Slike undersøkelser viser at Norge fremdeles har en lang vei å gå i spørsmål om samenes rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon har brukt dagen til å understreke urfolks rettigheter.

- På den internasjonale dagen for alle verdens urfolk bekrefter vi på nytt de rettighetene alle urfolk har, samt vårt felles ansvar for å fremme verdiene om egenkapital, rettferdighet og verdighet for alle, er hans klare budskap på FNs hjemmesider.

Urfolksdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling 23. desember 1994 og er en samisk flaggdag. Dagen markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Arbeidsgruppen var en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.