I dag ber likestillings- og diskrimineringsombudet partilederne signere en erklæring for en inkluderende og fordomsfri valgkamp.

Dette har ombudet gjort ved flere valg tidligere.

Erklæringen forplikter partiene til å sørge for at alle som er involvert i valgkampen opptrer bevisst og med respekt for menneskeverdet, og å fordømme alle former for trakassering, stigmatisering og diskriminering.

-I år er dette mer aktuelt enn noen gang, sier Sunniva Ørstavik.  

Får klager

Likestillings- og diskrimineringsombudet er jevnlig i kontakt personer som utsetter for både hets og hatefulle ytringer. Samtidig har både Europrarådet og FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har påpekt klare undertoner av rasisme i den norske samfunnsdebatten.  

- Det hviler et stort ansvar på politikerne våre. Retten til fritt å ytre politiske meninger er viktig, men den må ikke misbrukes i kampen for stemmer, sier Ørstavik.

Forpliktelse

Ved å signere erklæringen forplikter politikerne partiet sitt til

  • å respektere menneskeverdet
  • å fordømme stigmatiserende og diskriminerende uttalelser
  • ikke å spre, publisere eller gi tilslutning til materiale som kan bidra til mindre toleranse og økt rad av diskriminering
  • å lage klare retningslinjer for at det i kontakt med velgere ikke blir oppfordret til diskriminering eller trakassering
  • å oppfordre alle som er involvert i partiets valgkamp til å etterleve disse retningslinjene

-  Jeg ønsker at en raus og åpen politisk ordveksling, der respekt for menneskeverdet og bevissthet rundt egne ytringer ligger til grunn, sier Ørstavik.