Dette er LDOs foreløpige rapport til Norges 8. offisielle rapport til FNs Kvinnekomité (CEDAW-komitéen). Rapporten vil bli lagt frem for en arbeidsgruppe bestående av noen medlemmer av Kvinnekomitéen den 1. august 2011 i New York.  Utover høsten 2011 vil det jobbes videre med rapporten. Den endelige rapporten sendes FNs kvinnekomité senere på høsten. Eksaminasjonen finner sted i Geneve i februar 2012.