Sunniva Ørstavik stilte til nettdebatt hos Aftenposten.no torsdag. 

Utgangspunktet for debatten var Aftenpostens artikkel ”Likestilling mot sin hensikt”.

Avisen setter fokus på en britisk forskningsrapport som mener norske likestillingstiltak virker mot sin hensikt.

Les saken og følg debatten på Aftenposten.no.