- Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som nedsatt arbeidsevne, understreker likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik deltar onsdag på NHOs årskonferanse med tema ”Velferdsfellen”.
Her har blant annet arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne vært tema, og Ørstavik reagerer på hvordan mange setter likhetstegn mellom dette og nedsatt arbeidsevne.

- Det bekymrer meg mest at  arbeidsminister Hanne Bjurstrøm blander kortene, sier Ørstavik.

Mister ressurser

God og viktig arbeidskapasitet går tapt fordi mange arbeidsgivere nettopp blander ”funksjonshemmet” med ”yrkeshemmet”, og ”nedsatt funksjonsevne” med ”nedsatt arbeidsevne”.

En Fafo-undersøkelse fra 2010 viser at blinde og rullstolbrukere er blant de gruppene som har minst sannsynlighet for å bli innkalt på intervju.

- Å innkalle én med nedsatt funksjonsevne og én ikke etnisk norsk til intervju kan være et godt sted å begynne, sier Ørstavik.

Ønsker å jobbe

Å være synshemmet, sitte i rullestol, eller ha allergi har sjelden i seg selv noen innvirkning på arbeidsevnen.

Likevel vet vi at bare 45 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. Hver tredje av de som står utenfor arbeidslivet ønsker å jobbe.