Kunnskap om hva som kjennetegner voldtektsmenn, og hva vi kan gjøre for å stoppe voldtekter, er langt med treffsikkert enn å fokusere på kjennetegn ved ofrene for seksuelle overgrep, mener nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Tirsdag gjenga NRK.no en undersøkelse fra Oslo politidistrikt om hva som kjennetegner ofre for seksuelle overgrep.

 

- Nok en gang bommer man på hva som er de sentrale utfordringene for å komme voldtektsproblematikken til livs, og den offentlige debatten dreier seg om hva som er feil med kvinner som utsettes for seksuelle overgrep og voldtekt, heller enn å fokusere på hvorfor noen menn voldtar. Det påfører offeret en tilleggsbyrde, og stigmatiserer på en veldig uheldig måte, sier Haugseth.

 

Målrettet arbeid mot voldtekt krever at fokuset rettes mot overgriperen, ikke offeret. Det vil være langt mer virkningsfullt å undersøke hva som gjør at noen menn voldtar, og hva skal vi gjøre med det for å forbygge voldtekter.

 

- Holdningene i politiet og domstolene er også av stor betydning. I dag fører bare én prosent av anmeldte voldtekter til domfellelse, og det er store mørketall. Dette gir et uheldig signal om at voldtektstilfeller ikke tas på alvor.

 

- Det forebyggende arbeidet må dessuten starte tidlig, og bør inn allerede i skolen, med fokus på grenser, holdninger og respekt for andre, sier Haugseth.  

Les også: