Alvorlig diagnose fra Likestillingsutvalget

- Dokumentasjonen Likestillingsutvalget la fram i dag er så alvorlig at de med makt og myndighet må ta store grep i likestillingspolitikken. Det er ombud Sunniva Ørstaviks umiddelbar reaksjon på utredningen.

- Utvalgets første utredning fra høsten 2011 viser at vi mangler gjennomføringsevne i likestillingspolitikken. Nå er konsekvensene dokumentert. Utredningen viser at vi står stille på sentrale likestillingsområder, sier Ørstavik.

Hver dag ser ombudet hvilke konsekvenser den alvorlige diagnosen fra Likestillingsutvalget har i enkeltmenneskers liv.

- Folk tar kontakt med oss og forteller om diskriminering og trakassering. På arbeidsplassen, i skolen, på utesteder, i borettslaget, og på gaten. Mangelen på systematikk i norsk likestillingspolitikk har store konsekvenser for samfunnet vårt og for mange enkeltpersoner. Det må vi gjøre noe med, sier Ørstavik. 

Tid for de store grepene

Det er utbredt myte i Norge at vi er i mål med likestilling.

- Dokumentasjonen fra Likestillingsutvalget knuser den myten. Nå må vi diskutere hva vi skal gjøre, i stedet for å diskutere om diskriminering og mangel på likestilling er et problem. Utvalget har vist at vi ikke kommer i mål med anti-diskrimineringsarbeidet slik vi jobber nå, sier Ørstavik.