Fagmøte om diskriminering av samer

Dato: 8.november
Tidspunkt: 1530-1830
Sted: Verdensteatret, Storgata 93 b, 9008 Tromsø

Som minoritetsbefolkning i Norge opplever samene ofte diskriminering og trakassering. I den forbindelse ønsker Likestillings- og diskrimineringsombudet å arrangere et fagmøte hvor vi belyser konsekvensene av denne diskrimineringen.