Internasjonal dag for urfolk

- Dette er en viktig dag for å sette urfolks rettigheter på dagsorden. Vi vet at mange samer utsettes for diskriminering. Norge har fremdeles en lang vei å gå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

Hun viser til en doktorgradsavhandling fra Universitetet i Tromsø, som slår fast at samisktalende samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, og forteller at Likestillings og diskrimineringsombudet planlegger et fagseminar om diskriminering av samer som urfolk i Tromsø i november.

- I sommer har det vært mye fokus på hets og hatefulle ytringer mot romfolk. Vi vet at denne typen ytringer også rammer mange samer. Samer følte seg mobbet, uthengt og trakassert, både i det offentlige rom og på nett. Vi har flere ganger utfordret myndighetene på å gjennomføre tiltak for å stanse hatkriminalitet, sier Ørstavik.

Urfolksdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling 23. desember 1994, og er en samisk flaggdag. Dagen markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Arbeidsgruppen var en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

Visste du at…

  • det er 370 millioner mennesker i 90 forskjellige land som regnes som urfolk?
  • det finnes 5000 ulike urfolksgrupper?
  • fem prosent av jordas befolkning regnes som urfolk?
  • samene er den eneste folkegruppen i Norge som er anerkjent som urfolk?

Les mer: