Milepæler i likestillingsåret 2012

- Hver eneste dag kontaktes vi av personer som føler seg diskriminert. Gravide mister jobbtilbud, homofile trakasseres, eller personer med nedsatt funksjonsevne som ikke får tilrettelagt arbeidsplassen sin. Heldigvis er det også mye å glede seg over i arbeidet for likestilling og mot diskriminering, sier ombud Sunniva Ørstavik.

I løpet av de første seks månedene i 2012 fikk ombudet inn over 80 klagesaker og mange hundre veiledningssaker.

- Sakene forteller at vi har en lang vei å gå i likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet. Men samtidig kan vi glede oss over mange seire, sier ombud Sunniva Ørstavik .

Her er et utvalg saker som viser at det nytter.

I januar endret Norsk-Luthersk Misjonssamband sine rutiner etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde behandlet en klagesak på at en økonomilederstilling var forbeholdt menn.

Dette er én av flere saker LDO har hatt som gjelder ulike krav i stillingsannonser fra kristne organisasjoner. KVS Lyngdal, en kristen friskole som eies av Indremisjonsforbundet, rettet seg også nylig etter ombudets uttalelse, og fjernet kravet om at kjøkkenmedarbeidere må dele skolens livssyn.

Tilgjengelighet på dagsorden

- Arbeidet for likestilling og mot diskriminering foregår på mange nivåer, og alle endringer er viktige. Enten det er snakk om et bedre lovverk, eller at et legekontor får heis, sier Ørstavik.

I januar møtte ombudet eiere og drivere av virksomheter i Larvik, i tillegg til Larvik kommune. Målet var et felles løft for universell utforming.  

Bakgrunnen var at ombudet mottok over 50 klagsesaker på kafeer, butikker, hoteller og restauranter i byen.

- Viljen i lokalmiljøet til et felles løft er positiv, sier Ørstavik.

- Historisk

Fellesforbundet skrev likestillingshistorie i april da de i forbindelse med tariff-forhandlingene fikk gjennomslag for betalt pappaperm etter fødsel.

I begynnelsen av mai ble det endelig klart at regjeringen vil ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CERD). 

- Dette har vi vært pådrivere for i lang tid, sier Ørstavik.

I begynnelsen av juni kunne regjeringen fortelle at rettighetene til ansatte som er i foreldrepermisjon tydeliggjøres.

Også dette har vært en viktig sak for ombudet. Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er et av de områdene ombudet mottar flest saker på.

Derfor var det også gledelig da en kvinne fikk oppreisning, etter at arbeidsgiveren hadde trukket tilbake jobbtilbudet da de fikk vite at hun var gravid.

Endret billettsystemet

Ørstavik vil også trekke frem flyselskapet Norwegian, som har hatt flere klagesaker på seg hos ombudet. Nå har selskapet, etter mange runder, endret bestillingssystemet sitt, slik at også personer som trenger assistanse kan bestille på internett.