Ombudets krav til helseministeren

- Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må sikre at også lesbiske, homofile, bifile og transpersoner får den helsehjelpen de har krav på, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Det får de ikke i dag.

- Helsevesenet må være bevisst i sitt møte med folk og verken overdrive eller overse seksuell orientering når det er relevant. Dette er spesielt viktig i møte med ungdom, som kan være i en sårbar situasjon når det kommer til spørsmål om seksualitet og identitet. Det må tas sterkere grep for å sikre likeverdige helsetjenester, sier Sunniva Ørstavik.

Helsevesenet svikter

Da Likestillings- og diskrimineringsombudet spurte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner om deres møte med helsevesenet på Skeive dager i fjor, kom det frem at

  • 50 prosent har opplevd manglende kunnskap hos helsepersonell
  • 75 prosent har opplevd ordbruk og vinklinger som tok det for gitt at “alle er heterofile”, både i møte med helsepersonell og i brosjyrer og annen skriftlig informasjon

En kvinne opplevde at interessen for å henvise til utredning for barnløshet ble borte da legen fikk vite at hun var lesbisk.

En mann opplevde at legen uten videre gikk ut i fra at han hadde mange sexpartnere da hun fikk vite at han var bifil.

Våre krav

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever at helse- og omsorgsministeren sørger for likeverdige offentlige tjenester.

Det innebærer blant annet:

1.       Kunnskap om stereotypier, diskriminering og likeverdige tjenesteyting inn i alle profesjonsutdanninger/ utdanning for velferdstjenester.

2.       Helse- og omsorgsministeren må arbeide for at helsepersonell aldri skal ta for gitt at pasienten er heterofil. Dette innebærer at helsepersonell verken overdriver eller overser seksuell orientering når dette er relevant.

3.       Skolehelsetjenesten må ha kunnskap om det å leve som homofil, lesbisk, bifil og transperson, og kunne veilede og støtte ungdom som er i en prosess med å finne sin kjønnsidentitet og sin seksuelle orientering.

Les også: